Warunki handlowe

 

Warunki handlowe

Wszelkie ceny podawane w sklepie internetowym zawierają podatek VAT.

Każdy klient, który chce zamówić towar w naszym sklepie internetowym, musi podać prawdziwe i pełne dane.

Nasz personel sprawdza poprawność i kompletność danych. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wysłania towaru w wypadku, iż klient nie odpowiada na e-mail potwierdzający lub nie przyjmuje rozmów pod numerem telefonu podanym w zamówieniu.

Zamówieniem towaru i usług klient zawarł umowe kupna i sprzedaży.

 

Zamówienie i zawarcie umowy kupna i sprzedaży

Wszelkie zamówienia złożone za pośrednictwem tego sklepu internetowego są wiążące. Złożeniem zamówienia kupujacy potwierdza, że zaznajomił się z warunkami handlowymi i procesem reklamacyjnym i akceptuje je.

Zamówienie jest propozycją umowy kupna i sprzedaży. Umowa kupna i sprzedaży zawarta jest w chwili otrzymania zamówionego towaru przez nabywcę.

Warunkiem ważności elektronicznego formularza zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych danych i należności.

Miejscem dostawy jest adres wskazany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.

Tytuł prawny do towarów przechodzi na nabywcę ich przyjęciem, pod warunkiem wcześniejszego uregulowania ceny nabycia.

Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub zamówienia w sklepie internetowym, nabywca daje zgodę sprzedającemu na gromadzenie i archiwację danych o kupującym i jego zakupach.

Ceny podane w cenniku są ostateczne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane w zamówieniu są niekompletne , bądź budzą wątpliwości co do rzeczywistych intencji klienta do zamówienia towaru. O odmowie wysyłki towaru nabywca powiadomiony jest e-mailem wysłanym na adres klienta.

 

Transport

Towar wysyłany jest pocztą na podstawie zamówienia złożonego w tym sklepie internetowym. Opłata za wysyłkę będzie zgodna z obowiązującymi taryfami Poczty Czeskiej i zostanie ona doliczona do ceny towaru. Ważny jest zawsze adres podany podczas zamawiania towaru.

Jeżeli towar jest na magazynie, wysyłka następuje w 3 do 5 dni dni roboczych. W przypadku, gdy termin dostawy jest dłuższy, skontaktujemy się z Państwem w celu poinformowania o terminie i możliwości realizacji.

 

Płatność za towar

Towar może być zapłacony po otrzymaniu przesyłki (za pobraniem) lub przelewem bankowym

 

Reklamacje towaru

Wszelkie produkty są objęte 24 miesięczną gwarancją na wady produkcyjne.

Towar do reklamacji należy wysłać jako ubezpieczoną przesyłkę do rąk własnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody i ztraty powstałe w drodze do nas. Towaru do reklamacji nie można wysyłać za pobraniem.

 

Ochrona prywatności

W formularzu zamówienia wymagamy od użytkowników informacji, które służą przede wszystkim jako kontakt do dostawy zamówionego towaru lub usług, lub do zapłaty kwoty. W przypadku problemów z dostawą  ułatwiają kontakt z klientem. Właściciel serweru jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie. Informacje te nie są i nie będą sprzedawane, wynajmowane lub w inny sposób udostępniane innym subjektom.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki obowiązują, wg ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej sprzedawcy, w dniu wysłania elektronicznego zamówienia kupującym.

Poprzez złożenie zamówienia elektronicznego kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia warunków w dniu wysłania zamówienia, jak również w dniu wysłania zamówienia akceptuje ważność ceny zamówionego towaru, w tym opłat za transport wymienionych w katalogu sklepu internetowego, chyba, że w konkretnym przypadku można udowodnić inną umowę. Wysłane zamówienie jest dla kupującego nieodwołalnie wiążące.

Klient może anulować zamówienie bez zgody sprzedającego w przeciągu 24 godzin od wysłania zamówienia, lub w przypadku przekroczenia dostawcą  potwierdzonego pisemnie terminu dostawy. W pozostałych wypadkach anulacja zamówienia jest możliwa wyłącznie za zgodą sprzedającego.

Uczestnicy uzgodnili wyraźnie,  w rozumieniu przepisu § 262 pkt 1 Czeskiego kodeksu handlowego, iż w punktach nie określonych wyraźnie, kierują się ich prawa i obowiązki Kodeksem Handlowym Republiky Czeskej, w szczególności  § 409 i nast.